Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Trong suốt quá trình hoạt động của công ty, do một hoặc một số yếu tố dẫn đến việc cần phải thay đổi địa chỉ trụ sở là điều không còn mới lạ đối với các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty không những ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến những yếu tố pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Vậy, quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thế nào? Thủ tục gồm những gì?

*Trường hợp thay đổi địa chỉ trong cùng quận/huyện hoặc khác quân/huyện nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

 • Việc thay đổi địa chỉ trong cùng quận/huyện hoặc trong phạm vi cùng 1 tỉnh mà không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định ;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH 2TV trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc nhất trí thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh;

– Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

*Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc chuyển địa chỉ sang khác quận/huyện làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

 • Trong trường hợp việc thay đổi trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp làm thủ tục chốt số liệu thuế và quyết toán hóa đơn (nếu đã phát hành hóa đơn) với cơ quan thuế quản lý hiện tại, sau khi có kết quả thì nộp kèm hồ sơ thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh.
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  – Mẫu số: 09-MST(Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định ;
  – Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
  – Bản sao hợp lệ biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH 2TV trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc nhất trí thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
  – Văn bản ủy quyền cho người đại diện thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh;
  – Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Lưu ý:

– Việc thay đổi trụ sở có thể dẫn đến thay đổi thông trên mẫu con dấu đã đăng ký, vì vậy doanh nghiệp cần chú ý làm thủ tục đăng ký thay đổi con dấu theo quy định.

– Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 khi đăng ký thay đổi mẫu con dấu phải làm thủ tục trả lại con dấu cũ tại cơ quan công an đã cấp GCN đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định 96/NĐ-CP. Trường hợp bị mất con dấu cũ hoặc GCN đã đăng ký mẫu dấu, doanh nghiệp được khắc lại con dấu mới, đồng thời thông báo về việc mất, hỏng con dấu đã cấp cho cơ quan công an đã cấp GCN đăng ký mẫu dấu.

– Đối với doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn, việc thay đổi địa chỉ sẽ dẫn đến thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành, vì vậy trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn (TB04-AC) lên cơ quan thuế quản lý, sau đó thực hiện thay đổi thông tin trên hóa đơn.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hay cần hỗ trợ về các thủ tục pháp lý doanh nghiệp:

CÔNG TY LUẬT TRUNG SƠN

Địa chỉ: QL5A – Thôn Yên Phú – xã Giai Phạm – huyện Yên Mỹ – Tỉnh Hưng Yên.

Hotline: 0973632192

Gửi bình luận