Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Trong suốt quá trình hoạt động của công ty, do một hoặc một số yếu tố dẫn đến việc cần phải thay đổi địa chỉ trụ sở là điều không còn mới lạ đối với các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty không những ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến những yếu tố pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Vậy, quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thế nào? Thủ tục gồm những gì?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *