Thành lập địa điểm kinh doanh và những vấn đề pháp lỹ liên quan

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không có chức năng đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hoá hay dịch vụ. Như vậy có thể hiểu địa điểm kinh doanh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp và là nơi mà doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh.

 1. Một số yêu cầu cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh:
 • Tên địa điểm kinh doanh: tên địa điểm được viết hoặc gắn tại địa điểm kinh doanh. Ngoài tên bằng tiếng việt thì địa điểm đăng ký kinh doanh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt. Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “ công ty, doanh nghiệp”.
 • Mã số địa điểm kinh doanh: mã số của địa điểm kinh doanh gồm 5 số từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.
 • Địa chỉ địa điểm kinh doanh: doanh nghiệp được thành lập địa điểm kinh doanh ở trong hoặc ngoài Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.
 • Ngành nghề kinh doanh: địa điểm kinh doanh đăng ký ngành nghề phụ thuộc vào công ty mẹ và trong giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh.
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Thông báo  về việc lập địa điểm kinh doanh 9 theo mẫu quy định;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.
 1. Trình tự và thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm đăng  ký kinh doanh, doanh nghiệp gửi hồ sơ lập địa điểm đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nếu quá thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không gửi thông báo hoặc chậm thông báo lập địa điểm kinh doanh đến  phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Cụ thể doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với một trong các hành vi kinh doanh ở địa điểm kinh doanh mà không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp phòng đăng ký kinh doanh nhập vào hệ thống thông tin điện tử Quốc gia về  đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số, địa điểm kinh doanh. Đối với hồ sơ không hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc.

Khi nhận thông báo lập địa điểm kinh doanh phòng đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

 • Lưu ý:
 • Mức thuế môn bài của địa điểm đăng ký kinh doanh theo quy định hiện nay là 1.000.000đ/năm

–  Về kê khai hạch toán, kế toán: Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, hình thức hạch toán phụ thuộc, sử dụng hóa đơn của công ty và hoạt động theo sự chỉ đạo của công ty


CÔNG TY TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW

Hotline: 0973632192

Địa chỉ: Quốc lộ 5A, Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên.

Trung Sơn Law hân hạnh đồng hành cùng doanh nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *