Điều khoản tham gia:

Ðể sử dụng dịch vụ tại Giavn.net, người dùng phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Người dùng chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm người dùng sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Người dung dịch vụ website này phải có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Người dùng bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang Giavn.net kể cả khi người dùng đăng ký là thành viên của trang web hay không. Nếu người dùng không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng tại Giavn.net

Quy định người dùng:

Chỉ có một trong các điều kiện sau đây áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng trang web này:

Đủ mười tám tuổi và có các quyền dân sự và năng lực dân sự của người bình thường; 

Dưới độ tuổi mười tám năm tuổi, nhưng người giám hộ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với cha mẹ) phải được sự đồng ý bằng văn bản.

Theo luật pháp Việt Nam hoặc cơ sở pháp luật quy định hoặc quy định thành lập và tồn tại hợp pháp của công ty, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức khác.   

 

Bản quyền và các quy định về nội dung:

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu người dùng cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện người dùng lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này thì có quyền giới hạn truy nhập của người dùng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu người dùng chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

1 ) Thông báo từ phía người dùng, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

2)  Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của người dùng với nội dung mà người dùng cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

3)  Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền.

4) Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của người dùng.

5)  Một bản cam kết của người dùng trước pháp luật rằng những thông tin người dùng đưa ra là hoàn toàn chính xác và người dùng là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có bất kỳ vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: infogiavn@gmail.com.

Quy định về nội dung đăng tải:

 Giavn.net luôn tạo điều kiện để người dùng đăng tải các ảnh hoặc các nội dung khác. Chúng tôi có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải.

1)  Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà người dùng đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web. Người dùng cam kết rằng:

-  Người dùng sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép chúng tôi sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà người dùng đăng tải.

-  Người dùng có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của người dùng; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

2)  Người dùng giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của người dùng. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste, người dùng chuyển quyền này cho chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ ảnh, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ ảnh cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của chúng tôi như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

3)  Người dùng cũng cho phép người sử dụng trang web của chúng tôi quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

4) Người dùng đồng ý rằng người dùng sẽ không:

- Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi người dùng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web và chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền sở hữu như đã nêu

-  Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

-  Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam.

- Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

5) Người dùng hiểu rằng khi sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải. Khi truy cập trang website, có thể người dùng sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và người dùng đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, do vậy người dùng cũng cam kết không có những hành động chống phá và chỉ truy cập vào những nội dung lành mạnh không bị pháp luật ngăn cấm.

Các quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền - Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và trang Web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và những quyền này được thừa nhận.

Bản quyền - Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và trang Web (kể cả văn bản, hình ảnh, logo, biểu tuợng, âm thanh và phần mềm). Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của người dùng, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, người dùng không được vi phạm điều khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

1)  Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi.

2)  Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

Các liên kết

Trang web Giavn.net có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của người dùng (nếu có) phát sinh từ việc người dùng sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo người dùng hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà người dùng ghé thăm.

Từ chối đảm bảo :

Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người dùng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Giavn.net từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

1 ) Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.

2 )  Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.

3 )  Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.

4 ) Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

5 )  Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

6)  Tuân theo qui định sử dụng này.

Loại trừ trách nhiệm :

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

1)  Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).

2)  Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.

3) Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.

4 ) Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.

5)  Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

6 ) Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc người dùng sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, người dùng công nhận rằng Giavn.net sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

Cam kết của người dung :

Người dùng cam kết KHÔNG khiếu nại Giavn.net (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

1) Việc người dùng sử dụng trang web.

2)  Do người dùng vi phạm các điều khoản này.

3 ) Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải.

4)  Do người dùng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân.

 

5 ) Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung người dùng đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của người dùng.

Bài trước :Nội dung bình luận

Bài sau:Chọn quà cho ngày Valentine 14-2