Hướng dẫn mở shop trên GIAVN

Xem Hướng dẫn chi tiết Qua VIDEO tại đây: Video Hướng Dẫn

Bước 1: Đăng Ký

Điền thông tin Phương thức vận chuyển

 

Bài trước :Tôi muốn mua

Bài sau:Hướng dẫn trang trí giao diện Shop của bạn